Akriuchette o Lollipop till Lövsta seminstation. 

Idag har Aktiuchette o Lollipop åkttillLövsta för seminering. Vi hoppas på det bästa.