Årsmöte i Kimstad ryttarförening 28/2

Årsmöte kl 17 se mer info på fb. Sök KimStad ryttarförening   

Välkomna!