Hoppkurs med Jens Wickström den 14-15/12

14-15/12 hoppkurs med Jens Wickström på Dressyrhoppet. 500 kr per träningstillfälle.

Välkomna!