Jens Wickström Hoppkurs 22-23 Feb

Välkomna på hoppkurs för Jens Wickström den 22-23 Februari!

Anmälan via mail: kontakt@dressyrhoppet.nu

kostnad 500 kr/pass

Välkomna!