Kortbetalning!

Fr.o.m. V 42 betalar man sin träning med kort. Vi har kortläsare med oss.