Löshoppning söndag 22/3 kl 10

ring 0708-667734 för anmälan.