Pay & Ride 2020!

v15 den 12/4

v17 den 26/4

v19 den 10/5

v21 den 24/5

v35 den 26/8

anmälan: tavling@dressyrhoppet.nu

kostnad 300kr, Swish el kort.
välkommen!