Pay & Ride 2020!

v21 den 20/5

v35 den 26/8

anmälan: tavling@dressyrhoppet.nu

kostnad 300kr, Swish el kort.
välkommen!