Pay & Ride 28/8

anmälan: tavling@dressyrhoppet.nu

Kostnad 300 kr

Domare Lotta Jerhammar

Välkomna!